هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | جلسه رسمی *** مورخ 97/3/2
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  کسی که دوستت دارد، انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند   'امام حسین (ع )'


جلسه رسمی *** مورخ ۹۷/۳/۲

 

 

 

 


3 × 2 =

کلمات کلیدی: