هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | جلسه رسمی *** مورخ 96/9/19
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  کسی که دوستت دارد، انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند   'امام حسین (ع )'


جلسه رسمی *** مورخ ۹۶/۹/۱۹

 

 

 

 


+ 7 = 16

کلمات کلیدی: