هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | جلسه رسمی *** مورخ 96/11/8
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  کسی که دوستت دارد، انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند   'امام حسین (ع )'


جلسه رسمی *** مورخ ۹۶/۱۱/۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6 × = 30

کلمات کلیدی: