هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | جلسه رسمی *** مورخ 95/10/28
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  کسی که دوستت دارد، انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند   'امام حسین (ع )'


جلسه رسمی *** مورخ ۹۵/۱۰/۲۸

1707

 

1707-1

 

 


− 3 = 5

کلمات کلیدی: