هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | جلسه رسمی فوق العاده *** مورخ 98/3/19
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  کسی که دوستت دارد، انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند   'امام حسین (ع )'


جلسه رسمی فوق العاده *** مورخ ۹۸/۳/۱۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


+ 9 = 17

کلمات کلیدی: