هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | جلسه انتخابات کمیسیون های داخلی شورا و نمایندگان شورا در شهرداری و سازمان های وابسته برگزار شد
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  نه لباس شهرت بپوش و نه لباسی که تو را بیمقدار جلوه دهد . امام صادق(ع)


جلسه انتخابات کمیسیون های داخلی شورا و نمایندگان شورا در شهرداری و سازمان های وابسته برگزار شد

جلسه رسمی شورا برای انتخابات کمیسیون های داخلی شورا و نمایندگان شورا در شهرداری و سازمان های وابسته صبح روز شنبه ۹۹/۶/۱ با حضور ۸ عضو و غیبت فرزین محمودی پاتی در سالن اجتماعات شورای اسلامی شهر آمل برگزار و نتایج آن مشخص شد .

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر آمل ، نتیجه انتخابات کمیسیون های داخلی شورا و نمایندگان شورا در شهرداری و سازمان های  وابسته به شرح ذیل می باشد :

مسئول کمیسیون فنی شورا : فرشید لیتکوهی ۵  رای موافق و ۳ رای ممتنع

مسئول کمیسیون طرح، برنامه و توسعه شهری شورا : فردوس قربانی ۵ رای موافق و ۳ رای ممتنع

مسئول کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورا : جهانگیر آذری ۵ رای موافق و ۳ رای ممتنع

مسئول کمیسیون اجتماعی شورا : غلامحسین شفیع زاده ۵ رای موافق و ۳ رای ممتنع

مسئول کمیسیون بهداشت : خسرو ابراهیم زاده ۵ رای موافق و ۳ رای ممتنع

 

نمایندگان شورا در کمیسیون های شهرداری :

کمیسیون ماده صد اول : فردوس قربانی ۵ رای و قاسم رسولی مقدم ۳ رای

کمیسیون ماده صد دوم : جهانگیر آذری ۵ رای موافق و ۳ رای ممتنع

کمیسیون ماده ۷۷ : غلامحسین شفیع زاده ۵ رای و مسعود تسلیمی ۳ رای

کمیسیون بند بیست اول : خسرو ابراهیم زاده ۵ رای موافق و ۳ رای ممتنع

کمیسیون بند بیست دوم : ، جهانگیر آذری ۵ رای موافق و ۳ رای ممتنع

هیئت حل اختلاف و دارایی ۱ و ۲ و ۳  : خسرو ابراهیم زاده ۵ رای موافق و ۳ رای ممتنع (۱) ، فرشید لیتکوهی ۵ رای موافق و ۳ رای ممتنع (۲) ، جهانگیر آذری ۵ رای موافق و ۳ رای ممتنع (۳)

کمیسیون تحویل : فرشید لیتکوهی ۵ رای موافق و ۳ رای ممتنع

کمیسیون معاملات : فردوس قربانی ۵ رای موافق و ۳ رای ممتنع

 

نمایندگان شورا در سازمان ها ی وابسته به شهرداری :

سازمان آرامستان : خسرو ابراهیم زاده ۵ رای موافق و ۳ رای ممتنع

سازمان مدیریت پسماند : خسرو ابراهیم زاده ۵ رای موافق و ۳ رای ممتنع

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهری : غلامحسین شفیع زاده ۵ رای موافق و ۳ رای ممتنع

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری : فردوس قربانی ۵ رای موافق و ۳ رای ممتنع

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی : فرشید لیتکوهی ۵ رای موافق و ۳ رای ممتنع

سازمان عمران و بازآفرینی شهری : فرشید لیتکوهی ۵ رای موافق و ۳ رای ممتنع

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی : جهانگیر آذری ۵ رای موافق و ۳ رای ممتنع

سازمان آتش نشانی : غلامحسین شفیع زاده ۵ رای موافق و ۳ رای ممتنع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8 + = 12

کلمات کلیدی: