هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | تجمع بزرگ مردمی میثاق با ولایت و محکوم کردن اغتشاشات اخیر در آمل – تصویری
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  کسی که دوستت دارد، انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند   'امام حسین (ع )'

تجمع بزرگ مردمی میثاق با ولایت و محکوم کردن اغتشاشات اخیر در آمل – تصویری