هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | تجمع بزرگ مردمی میثاق با ولایت و محکوم کردن اغتشاشات اخیر در آمل – تصویری
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  نه لباس شهرت بپوش و نه لباسی که تو را بیمقدار جلوه دهد . امام صادق(ع)

تجمع بزرگ مردمی میثاق با ولایت و محکوم کردن اغتشاشات اخیر در آمل – تصویری