هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | تجمع بزرگ مردمی میثاق با ولایت و محکوم کردن اغتشاشات اخیر در آمل – تصویری
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  آسايش آدمي، در زنداني كردن زبان است. پیامبر اکرم (ص )

تجمع بزرگ مردمی میثاق با ولایت و محکوم کردن اغتشاشات اخیر در آمل – تصویری