هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | به مناسبت هفته خوشنویسی صورت گرفت؛ بازدید اعضای شورا از نمایشگاه انجمن خوشنویسان آمل – تصویری
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  نه لباس شهرت بپوش و نه لباسی که تو را بیمقدار جلوه دهد . امام صادق(ع)

به مناسبت هفته خوشنویسی صورت گرفت؛ بازدید اعضای شورا از نمایشگاه انجمن خوشنویسان آمل – تصویری