هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | به مناسبت هفته خوشنویسی صورت گرفت؛ بازدید اعضای شورا از نمایشگاه انجمن خوشنویسان آمل – تصویری
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  آسايش آدمي، در زنداني كردن زبان است. پیامبر اکرم (ص )

به مناسبت هفته خوشنویسی صورت گرفت؛ بازدید اعضای شورا از نمایشگاه انجمن خوشنویسان آمل – تصویری