هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | بازدید اعضای شورای اسلامی شهر، معاون خدمات شهری شهرداری،مدیر عامل و کارشناسان شرکت دانش بنیان شیمی گستر محیط زیست از دپوی موقت زباله، عمارت و سایت پردازش زباله
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  کسی که دوستت دارد، انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند   'امام حسین (ع )'


بازدید اعضای شورای اسلامی شهر، معاون خدمات شهری شهرداری،مدیر عامل و کارشناسان شرکت دانش بنیان شیمی گستر محیط زیست از دپوی موقت زباله، عمارت و سایت پردازش زباله

 

 

 

 

 

 

 


3 + = 5

کلمات کلیدی: